Belastingkantoor

Wioletta Wojciechowska

Voorwaarden voor buitenlandse belastingplichtigen die voor aftrek in aanmerking komen:

 

Als buitenlandse belastingplichtige die in 2016/7 voor aftrek in aanmerking komt, wordt u erkend als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

  • U betaalt alle of bijna alle inkomstenbelasting alleen in Nederland. Dit is het geval als minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland wordt belast. Uw woonplaats is op het grondgebied van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba;

  • Minimaal 90% van uw inkomen is belastbaar in Nederland;

  • U kunt een inkomensattest voorleggen dat is afgegeven door het bevoegde belastingkantoor van uw woonland.

VEREISTE DOCUMENTEN VOOR BELASTINGREGELING:

 

  • Alle Jaaropgaafs of de laatste loonstrook(en) - dus van elk bedrijf waar u in een bepaald belastingjaar werkte

  • Identiteitskaart, eventueel sofinummer

  • Verklaring inkomen woonland vestigingsjaar op formulier Belastingdienst (kan ook na verrekening worden afgegeven)

     

    AANDACHT !!! NIET ALTIJD VAN TOEPASSING OP PERSONEN DIE IN DUITSLAND EN BELGIË WONEN

LET OP!!!

Voor het verkrijgen van een verklaring inkomen uit het woonland van de Poolse belastingdienst is het indienen van een belastingaangifte PIT36 ZG vereist.

 

Ons advocatenkantoor levert diensten op het gebied van alle Poolse belastingregelingen van natuurlijke personen.

 

 

WE NODIGEN JE UIT!!!

 

ONS KANTOOR HOUDT ALLEEN REKENING MET ALLE BELASTINGVERLIESINGEN EN INKOMSTENAFTREKKEN TIJDENS DE BELASTINGAFSLUITING 2018(NL) ENKEL ALS DIT IS TOEGESTAAN DOOR DE BELASTINGWETGEVING!!!

Iedereen die in Nederland werkt en hier belasting betaalt, is verplicht om af te rekenen met de lokale belastingdienst. Belasting die wordt ingehouden op het salaris van een werknemer en belasting die aan de belastingdienst moet worden betaald, is niet hetzelfde. Bij de berekening van de bezoldiging wordt een voorschot voor de inkomstenbelasting en sociale zekerheid geïnd, dat wordt berekend in de veronderstelling dat de werknemer het hele jaar in dienst is en over het jaar gelijkmatig verdeelde inkomsten ontvangt.

 

Als dit het geval is, is de door de werkgever ingehouden belasting gelijk aan de aan de Belastingdienst verschuldigde belasting. Als het dienstverband echter niet het hele jaar duurt, er onderbrekingen in het dienstverband zijn of er aanzienlijke schommelingen in de inkomsten zijn, is er sprake van te veel of te weinig betaald. Daarom is er een noodzaak om de belasting te vereffenen.

 

In 2015 heeft de Nederlandse belastingdienst wijzigingen doorgevoerd die de rechten op heffingskortingen, inhoudingen op het inkomen bepalen voor niet-Nederlandse ingezetenen, d.w.z. mensen die buiten Nederland wonen. Als buitenlandse belastingplichtige die voor aftrek in aanmerking komt, heeft u recht op dezelfde aftrekposten, aftrekposten en heffingsvrije waarde van bezittingen als een inwoner van Nederland, inclusief renteaftrek van een lening die is aangegaan voor de aankoop van uw eigen appartement ( Buitenland). Als u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een buitenlandse belastingplichtige die voor aftrek in aanmerking komt, dient u daarom een ​​inkomensverklaring in, vult u het formulier in en legt u het ter ondertekening voor aan het bevoegde belastingkantoor in uw woonland.

Het inkomensattest kan samen met de belastingaangifte of na het indienen van de aangifte naar kantoor worden gestuurd.

Anders wordt u door het kantoor aangemerkt als onbevoegde buitenlandse belastingplichtige. U ontvangt een aanslagbiljet exclusief aftrekposten, heffingskortingen en heffingvrije verdiensten zoals die gelden voor Nederlandse ingezetenen

Belastingaangifte

Over ons

De grondlegger van het Belastingkantoor Jongman Advies Buro is Erwin Jongman. In 2008 kwam Wioletta Wojciechowska bij het bedrijf als belastingadviseur (ingangsnummer 675333) met 25 jaar professionele ervaring opgedaan tijdens het werken in administratieve kantoren en ondernemingen. Onze Belastingdienst is al bijna 15 jaar actief op de Nederlandse markt. Wij zijn actief in Didam (bij Arnhem).

 

Ondanks de snelle ontwikkeling zijn we nog steeds een familiebedrijf en het allerbelangrijkste voor ons is een fijne sfeer gecombineerd met professionaliteit. Wij bedienen zowel natuurlijke personen die in Nederland werken, als eenmanszaken (ZZP's) en bieden onze hulp al bij de registratie aan. Het Belastingkantoor Jongman Advies Buro levert diensten op het gebied van boekhouding, alle fiscale en sociale zaken en arbeidsrecht in Nederland. Ook op het gebied van Nederlandse en Poolse PIT-afwikkelingen, eventuele toeslagen, sociale zaken (UWV, CAK, SVB), verzekeringen en dergelijke kunnen onze cliënten rekenen op hulp, rekening houdend met de steeds veranderende fiscale regelgeving en toepasselijk recht.